Maatwerk in ondersteunende technologie

Ook Hogescholen en Universiteiten gaan steeds meer voor Inclusief Onderwijs. Wij bedenken ICT-oplossingen voor studenten met een beperking. We gaan uit van wat u nodig heeft en stellen vanuit hier een handelingsgerichte diagnose. Hierin wordt uw specifieke onderwijsbehoefte uiteen gezet.

Op basis van deze handelingsgerichte diagnose gaan wij met u op zoek naar de juiste oplossing en wordt eventueel een aanvraag gedaan bij de verschillende instanties, zoals de instelling zelf of bijvoorbeeld het UWV.

Parel denkt vanuit de best passende oplossing. Dit kan bestaan uit het aanpassen van de bestaande (digitale) middelen, maar ook in het aanvragen van specifieke voorzieningen, zoals speciale bediening, visuele ondersteuning of ondersteunende software als Dragon, Sprint of Kurzweil.

Parel kan naar wens het hele proces co├Ârdineren, van aanvraag naar levering tot implementatie in bijvoorbeeld training of voorlichting.

Ook kunnen we ook een rol spelen in de advisering over de algemene toegankelijkheid en ergonomie, voorlichting geven aan docenten rondom uw specifieke onderwijsbehoefte, of u adviseren in uw energiebalans.