Universal Design for Learning

Bij Universal Design for Learning (UDL) is differentiatie de norm: iedere student heeft andere onderwijs- en leerbehoeften.

UDL is gericht op het vóóraf, en voor verschillende leer- en onderwijsbehoeften, ontwerpen van onderwijs. Hierdoor wordt uw onderwijs universeel toegankelijk en is in de meeste gevallen esthetischer en goedkoper dan aanpassingen achteraf.

In UDL wordt de informatie toegankelijk, gestructureerd en duidelijk vormgegeven (representatie), wordt gebruik gemaakt van variatie in activerende instructie-, werk- en toetsvormen (actie en expressie), en wordt getracht het onderwijs zoveel mogelijk te verbinden met de leefwereld van de student (betrokkenheid).

Schema van Universal Design for Learning: waarom, wat en hoe leren

Dit gebeurt onder andere door middel van blended learning, waarbij onderwijs(-materiaal) gecombineerd digitaal als face-to-face worden aangeboden. Daarnaast biedt blended learning bij uitstek de mogelijkheid om onderwerpen als internationalisering, community en beroeps- en werkveldoriëntatie op een authentieke en sprekende manier vorm te geven.

Universal Design for Learning is gebaseerd op inzichten uit de onderwijs- en neurowetenschappen.

Parel geeft advies, projectleiding, scholing en docentcoaching in UDL.